Прескачането на препятствия при ездата

Прескачане на препятствия е широко разпространено състезание по конна езда, което се провежда на състезателен плац с по-големи размери. Обикновено плацът е затревен или опясъчен.

Той трябва да е обграден, а по време на състезанието, когато паркура има кон, всички входове и изходи са затворени. Броят на препятствията, които се поставят на плаца, е от 9 до 16. първото препятствие се разполага на 6 до 25 м разстояние от стартовата линия, а последното – на 15-25 м от финиша. Височината на препятствията варира от 90 до 160 см в зависимост от категорията на състезанието. При баражи или силови скачания препятствията могат да са и по-високи. Пътят, който трябва да измине конят, за да преодолее всички препятствия, се нарича паркур. Дължината му е различна и се определя от броя на препятствията в изпитването, умножен по 60.

Препятствията при конния спорт и дисциплината прескачане на препятствия са различни по вид и профил, но всички са построени по такъв начин, че при по-силен допир от коня се нарушавависочината или широчината им. Всяко препятствие е означено с номер и два флага – червен от дясната страна и бяло от лявата страна по посока на движението. За грешки по време на състезанието се отчитат всяко съборено препятствие, падане на състезател или кон, или неподчинение на коня. Под неподчинение се разбира спиране или отбиване на коня пред препятствието, оказана съпротива или направен волт. Състезателите по конна езда и прескачане на препятствия получават наказателни точки и при пресрочване на контролното време.
Както и в състезанието по висша езда, състезателите преодоляват паркура поединично, но класирането се извършва в резултат на наказателните точки и времето, за което е преодолян паркурът.

Първите места заемат състезателите по конен спорт и прескчане на препятствия с най-малък брой точки и най-добро време. За тази дисциплина от конния спорт са подходящи коне със спокоен темперамент. Те трябва да са по-едри и масивни, с дълга шия, леко удължен гръб и къса, много добре замускулена поясница. Крупата трябва да е добре развита, добре замускулена и с леко изразен наклон, а крайниците – здрави, с добре развити стави и сухожилия.

This entry was posted in Спорт and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *