Регистрация на фирма

Административните процедури отнемат голяма част от нашето ценно време, което иначе бихме могли да посветим на много по-продуктивни неща. Ако става въпрос за регистрация на фирма ние като собственци на този бизнес бихме могли да се посветим на нещата свързани с продуктите и услугите, които ще предлагаме, вместо с „висене“ по опашки по 3-4 часа и тичане от гише на гише.

За съжаление бюрократичните процедури са огромни и създват много препятствия на всички нас и много често въпреки дългото чакане по 2-3-4 часа се налага да ходим отново за получаване на документите или просто ако „не сме успяли“ да подадем необходимите документи и да „свършим“ работата и да получим услугата, която ни е необходима.

Също така едно от най-неприятните неща е това че най-първо трябва да се „мине“ по редица различни институции, от так да се събират документи, които след това да подадем в 3-та институция.

Можем да ги спестим всички тези неща свързании с услугата за регистрация на фирма ако доверим тазаи услуга да бъде извършена от истински специалисти. Стриктно сециализираи за извършване на услугите за регистрация на фирма са Емпреси ЕООД.

Тук ще получите всички информации и услуги за регистрация на ЕТ, регистрация на ЕООД, регистрация на ООД и всички неща, които искате да ги знаете във вързка с раличната правна форма на раличните видове дружества.

Също така освен услугите по регистрация на фирма се предлагат и услуги във вързка с промени в обстоятелствата на вече дъществуващи дружества. Това е естествен процес и нормален във функционирането на всяко дружествто, затова „не губете време“ с тези процедури както на пример промяна на адреса на дружеството, промяна в предмета на дейност, смяна на управител и се посветете на истинската дейност на компанията, а тези неща ги доверете на професионалисти.

Както се казва времето е пари, затова спестете време, което струва много повече от 200-300 лева за извършването на тези услуги, а ще спестите и много нерви, което е безценно.

This entry was posted in Бизнес, Разни, Услуги. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *