Tag Archives: английски език

Подготовка за IELTS

Ако сте родители, то вие осъзнавате колко важно е образованието, което ще получи вашето дете. Все повече семейства започнаха да изпращат своите деца в училища и университети в чужбина. За да се стигне до този момент трябва да се премине … Continue reading

Posted in Наука | Tagged , , | Leave a comment

Немски език като обект на изучаване

Езика е непрестанно променяща се и гъвкава система от знаци, чрез която общуваме и обменяме опит, знания, впечатления с хората около нас. Владеенето не само на роден език, но и на английски и немски език може да се приеме за … Continue reading

Posted in Наука | Tagged , , , , , | Leave a comment