Tag Archives: курсове

Немски език като обект на изучаване

Езика е непрестанно променяща се и гъвкава система от знаци, чрез която общуваме и обменяме опит, знания, впечатления с хората около нас. Владеенето не само на роден език, но и на английски и немски език може да се приеме за … Continue reading

Posted in Наука | Tagged , , , , , | Leave a comment